Profil jazdy kierowcy

W aplikacji zastosowano innowacyjne rozwiązania, w tym sensory zbudowane w technologii MEMS, pozwalające na rejestrowanie zdarzeń przy uwzględnieniu czynników wpływających na bezpieczeństwo i ekologię jazdy. W ten sposób możliwa jest obserwacja sposobu jazdy kierowcy i przypisywanie mu stylu jazdy na jednym z trzech poziomów. Funkcja profilowania kierowcy pomaga w kontrolowaniu stopnia eksploatacji pojazdu i kosztów z tym związanych, a także uczenia zasad eko-jazdy.